Producenci
Promocje
Torebka Celine Circle Macadam - dostępna
Torebka Celine Circle Macadam - dostępna

2 300,00 zł

Cena regularna: 2 900,00 zł

szt.
Torebka Celine Circle Macadam - dostępna
Torebka Celine Circle Macadam - dostępna

1 999,00 zł

Cena regularna: 2 500,00 zł

szt.
Torebka worek Celine Macadam Bucket Bag - dostępna
Torebka worek Celine Macadam Bucket Bag - dostępna

2 300,00 zł

Cena regularna: 2 600,00 zł

szt.
Torebka Dior Oblique Envelope Chain Bag - dostępna
Torebka Dior Oblique Envelope Chain Bag - dostępna

2 600,00 zł

Cena regularna: 2 900,00 zł

szt.
Torebka worek Celine Macadam Bucket Bag - dostępna
Torebka worek Celine Macadam Bucket Bag - dostępna

2 300,00 zł

Cena regularna: 2 800,00 zł

szt.
Kalendarz/notes Louis Vuitton Monogram Mini Agenda Blue PM - dostępny
Kalendarz/notes Louis Vuitton Monogram Mini Agenda Blue PM - dostępny

799,00 zł

Cena regularna: 999,00 zł

szt.
Klipsy vintage Chanel - dostępne
Klipsy vintage Chanel - dostępne

1 800,00 zł

Cena regularna: 2 100,00 zł

szt.
Torebka Christian Dior Shoulder Bag Bordeaux - dostępna
Torebka Christian Dior Shoulder Bag Bordeaux - dostępna

1 700,00 zł

Cena regularna: 1 900,00 zł

szt.
Regulamin

 

Regulamin zakupów na stronie www.torebkivintage.com: 

I WSTĘP.  
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.torebkivintage.com

Dane firmy: 

TOREBKI VINTAGE
ul. Górska 4
84-230 Rumia
NIP: 8451885424
REGON: 361968331

Numer rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A.:
90 1090 1102 0000 0001 5439 7554

II. POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE.
1. Regulamin - niniejszy Regulamin obejmuje warunki korzystania ze sklepu internetowego www.torebkivintage.com w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy www.torebkivintage.com.
2. Sklep internetowy TOREBKI VINTAGE - serwis internetowy dostępny pod adresem www.torebkivintage.com za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu określonych produktów.
3. Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z Przedsiębiorcą. 
4. Hasło - ciąg znaków, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, nadawany podczas procesu rejestracji na stronie.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego towaru. 
6. Umowa sprzedaży - przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy wskazaną cenę.
7. Konto - podstrona serwisu sklepu internetowego TOREBKI VINTAGE, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu produktów oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonych przez siebie zamówień. 
8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym TOREBKI VINTAGE, umożliwiający utworzenie konta, będący jednocześnie formularzem zamówienia.
9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
10. Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym TOREBKI VINTAGE, umożliwiający złożenie zamówienia.
11. Towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
12. Sprzedawca - TOREBKI VINTAGE tj. Natalia Sowa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TOREBKI VINTAGE (adres prowadzenia działalności ul. Górska 4, 84-230 Rumia), numer NIP: 8451885424, numer REGON: 361968331, adres poczty elektronicznej: torebkivintage@hotmail.com 
13. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
14. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu transakcji. 
15. Oferta - świadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu, zgodnie z zamówieniem Klienta.
16. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni, w których TOREBKI VINTAGE oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
17. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
18. Koszty dostarczenia towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Zamawiającemu, zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. 
19. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze sklepem internetowym TOREBKI VINTAGE. Korzystając z naszego newslettera Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę TOREBKI VINTAGE, przesyłanie przez firmę TOREBKI VINTAGE informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Powyższe zgody mogą być w każdej chwili odwołane drogą elektroniczną za pomocą kontaktu pod adresem: torebkivintage@hotmail.com
20. Przetwarzanie danych osobowych - a
dministratorem danych osobowych jest firma TOREBKI VINTAGE. z siedzibą w Rumi, przy ul. Górska 4, identyfikująca się numerem NIP: 8451885424, REGON: 361968331, zwana w dalszej części dokumentu TOREBKI VINTAGE. Informujemy, iż dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Złożenie zamówienia przez niniejszą stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie. 
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi: 
A. Umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży towarów na odległość.
B. Informowanie Klientów przez Usługodawcę o bieżącym stanie zamówienia.
C. Udzielanie Klientom informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym.
3. Klienci posiadają dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient określonych wymagań technicznych.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu www urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
A. System antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.
B. Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (tzw. firewall).
C. Zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
D. Aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz java script w przeglądarce internetowej.
6. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników niniejszej strony treści o charakterze bezprawnym.
7. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
8. Motocykle widoczne na stronie internetowej www.biker-zone.pl nie podlegają sprzedaży online, a oferta na niej przedstawiona ma wyłącznie charakter informacyjny.
9. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. 

IV. PŁATNOŚCI.
1. Płatności za wybrany towar można dokonać:
A. Przelewem online na stronie internetowej www.torebkivintage.com
B. Przelewem tradycyjnym na firmowy numer konta bankowego w Santander Bank Polska S.A.: 90 1090 1102 0000 0001 5439 7554
C. Kartami płatniczymi, takimi jak: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
D. Za pobraniem u Kuriera (w tym celu proszę o kontakt pod adresem: torebkivintage@hotmail.com)
E. Poprzez zakup na raty (Santander Consumer Bank, mBank) w sklepie internetowym www.torebkivintage.com

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
3. Banki dostępne w usłudze "Pay-by link" to: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK.
4. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Płatności Shoper": Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi do 24h roboczych. Oznacza to, iż w przypadku zamówienia złożonego od poniedziałku do piątku do godz.12 i po dokonaniu natychmiastowej zapłaty online, przesyłka będzie u Zamawiającego następnego dnia roboczego.

VI. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW.
1. TOREBKI VINTAGE dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z produktów objętych zamówieniem. Określenie dostępności zamówionych produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.
2. Jeśli zamówiony produkt nie znajduje się aktualnie na stanie magazynowym lub nie jest aktualnie dostępny u dostawcy, umowa pomiędzy TOREBKI VINTAGE a Klientem nie zostanie zawarta.

VII. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Firma TOREBKI VINTAGE świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.torebkivintage.com oraz drogą e-mail: torebkivintage@hotmail.com
2. Usługi te obejmują: 
A. Udostępnianie Klientom oferty sklepu w celu zapoznania się z produktami dostępnymi w internetowym sklepie www.torebkivintage.com
B. Założenie i korzystanie z konta w sklepie internetowym.
C. Składanie zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu internetowego www.torebkivintage.com
D. Składanie zamówień drogą e-mail.
E. Otrzymywanie przez Klienta za jego wyraźną zgodą bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
1. Składając zamówienie na stronie www.torebkivintage.com Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zgodnie z którym odstąpienie od umowy w przypadku używanych produktów vintage nie jest możliwe. Każdorazowo taki zapis widnieje w opisie przedmiotu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przedmiot uznany zostanie za niezgodny z umową. Ma to miejsce wówczas, jeśli zdjęcia lub opis przedmiotu nie odpowiadają stanowi faktycznemu produktu.  
2. W przypadku opisanej powyżej sytuacji, jak również w przypadku zawarcia umowy kredytowej i chęci odstąpienia od niej, przedmiot musi pozostać w nienaruszonym stanie - wraz z dołączonymi zalakowanymi metkami. 
3. W przypadku umowy kredytowej i odstąpienia od sprzedaży, okres odstąpienia od umowy upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru, a więc w dniu w którym Nabywca wszedł w faktyczne posiadanie towaru/towarów lub w którym strona trzecia, inna niż Przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w fizyczne posiadanie zamówionego towaru/towarów.
4. Koszty odesłania towaru/towarów pokrywa wówczas Kupujący.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Przedmiot musi pozostać wówczas w nienaruszonym stanie - wraz z dołączonymi zalakowanymi metkami. Pokrowcem, dodatkowymi elementami jeśli były dołączone do paczki i stanowią dodatkową wartość danego przedmiotu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę. 
7. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia. 
8. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć wszelkie otrzymane wraz z nim akcesoria oraz paragon (jeśli zwracane są wszystkie towary wymagane jest dołączenie oryginału paragonu, jeśli tylko część z nich - kopia paragonu).
9. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Ponadto, zwrot towaru musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu Producenta. 


IX. CENY.
1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.
3. Ceny towarów są cenami ostatecznymi w momencie składania zamówienia.

X. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARÓW 
1. Informujemy, iż firma TOREBKI VINTAGE nie udziela gwarancji na sprzedawane przez firmę drogą elektroniczną produkty. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy pierwszorzędnie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: torebkivintage@hotmail.com wraz z dołączeniem wszelkiej posiadanej dokumentacji takiej jak zdjęcia oraz szczegółowe opisanie problemu. 
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. 
Poprawnie złożona reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać co najmniej:
A. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu Kupującego.
B. Datę zawarcia umowy umowy stanowiącej podstawę reklamacji.
C. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
D. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3.
 Czas rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania jej TOREBKI VINTAGE. W razie niedotrzymania powyższego terminu uważa się, że TOREBKI VINTAGE uznały żądania Reklamującego za uzasadnione. Powyższy zapis nie oznacza jednak, że w w/w terminie zakupiony towar zostanie przywrócony do stanu zgodności z umową.
4. Gwarancji z tytułu rękojmi podlegają wady fizyczne powstałe z winy TOREBKI VINTAGE oraz produkty, które były używane przez Klienta wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancji z tytułu rękojmi nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktu, naturalne zużycie produktu, produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu, uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji, wygoda produktu czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji, produkty zakupione w sklepie internetowym www.torebkivintage.com.
5. Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie reklamacyjnym przez firmę TOREBKI VINTAGE. Informujemy także, iż dane osobowe przetwarzane przez firmę TOREBKI VINTAGE są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, smsowo bądź na adres poczty tradycyjnej.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY.
1. Firma TOREBKI VINTAGE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
2. Nieprawidłowości i uwagi związane z funkcjonowaniem sklepu TOREBKI VINTAGE można zgłaszać mailowo na adres: torebkivintage@hotmail.com
3. Firma TOREBKI VINTAGE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2023 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl